Vị trí của bạn: Trang Chủ
 • Đội
 • Đội

  PUAS có khả năng nghiên cứu và phát triển độc lập từ phần mềm đến phần cứng và có thể cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn phát triển sản phẩm.

  • R&D team picture

   Hình ảnh nhóm R&D

  • R&D team picture

   Hình ảnh nhóm R&D

  • R&D team picture

   Hình ảnh nhóm R&D

  • R&D team picture

   Hình ảnh nhóm R&D

  • Company reception

   Lễ tân công ty

  • R&D team picture

   Hình ảnh nhóm R&D